Bài viết về chủ đề "tư vấn về giám sat công trình"

TƯ VẤN VỀ GIÁM SAT CÔNG TRÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn về giám sat công trình
Tư vấn về việc thu hồi kinh phí của ban giám sát thi công

Tư vấn về việc thu hồi kinh phí của ban giám sát thi công

Trước hết tôi xin cảm ơn Công ty đã trả lời câu hỏi của tôi về giám sát thi công công trình XDCB. Khi đọc nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Chi tiết >>