Tư vấn về trách nhiệm của người bảo lãnh
|

Tư vấn về trách nhiệm của người bảo lãnh

Tôi muốn hỏi luật sư một vấn đề về bảo lãnh và trách nhiệm của người bảo lãnh vay vốn mong luật sư phân tích cặn kẽ giùm. Chuyện là như thế này. Mẹ tôi vay của hội phụ nữ xóm số tiền là 52 triệu người thừa kế để trả nợ số tiền đó nếu như mẹ tôi không có khả năng trả nợ là em trai tôi.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí