Bài viết về chủ đề "tư vấn trợ cấp thôi việc"

TƯ VẤN TRỢ CẤP THÔI VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn trợ cấp thôi việc
Tư vấn về cách tính trợ cấp thôi việc

Tư vấn về cách tính trợ cấp thôi việc

Chào luật sư nhờ tư vần và giải thích cách tính trợ cấp thất nghiệp là dựa trên mức lương chính trong hợp đồng hay dựa trên mức lương thực lãnh bao gồm cả phụ cấp như sau: Em làm việc tại công ty từ 3.2012, ký hợp đồng chính thức từ 6.2012, công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho em từ 06/2012 đến 12/2012. Kể từ 1/2013 đến 5/2014 thì công ty có đóng.

Chi tiết >>