Bài viết về chủ đề "Tư vấn thủ tục góp vốn kinh doanh "

TƯ VẤN THỦ TỤC GÓP VỐN KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Tư vấn thủ tục góp vốn kinh doanh

 • Tư vấn về góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  Tư vấn về góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

  • 20/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về thủ tục góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Quy định về vốn điều lệ của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên? Góp vốn bằng tài sản gì? Thời hạn góp vốn trong bao lâu ? Và các vấn đề pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn