Mất sổ bảo hiểm xã hội có làm lại được không?
|

Mất sổ bảo hiểm xã hội có làm lại được không?

Người lao động làm mất sổ bảo hiểm xã hội thì nên xử lý như thế nào? Pháp luật về bảo hiểm xã hội quy định như thế nào về việc cấp lại, làm lại sổ bảo hiểm xã hội. Công ty Luật TNHH Minh Gia xin tư vấn trường hợp này như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí