Bài viết về chủ đề "tư vấn thầu "

TƯ VẤN THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn thầu

 • Mẫu Đơn kiến nghị của nhà thầu

  Mẫu Đơn kiến nghị của nhà thầu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn kiến nghị của nhà thầu ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn