Bài viết về chủ đề "tư vấn pháp luật về hợp đồng "

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp luật về hợp đồng

 • Công ty cổ phần Sông Đà HTC

  Công ty cổ phần Sông Đà HTC.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty cổ phần Sông Đà - HTC được thành lập dưới hình thức cổ phần hoá Chi nhánh Xây dựng Công nghiệp – Công ty cổ phần Sông Đà 207 trong đó Cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Sông Đà 207 và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ HTC Việt Nam.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×