Bài viết về chủ đề "tư vẫn pháp luật về dân sự"

TƯ VẪN PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vẫn pháp luật về dân sự
Bồi thường thiệt hại trong khi sử dụng mốc giới ngăn cách các bất động sản gây thiệt hại?

Bồi thường thiệt hại trong khi sử dụng mốc giới ngăn cách các bất động sản gây thiệt hại?

Câu hỏi tư vấn: Tận dụng bức tường nhà của tôi mới xây dài hơn 10m và cao gần 10m. Bà Dì ruột của tôi che mái làm nhà bếp, nhà kho sát bên cạnh nhà tôi. Hậu quả là: Toàn bộ bức tường nhà đen kịt màu khói, nhất là phần tường trong khu vực nhà bếp.

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169