Bài viết về chủ đề "tư vấn pháp luật đấu thầu "

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp luật đấu thầu

 • Mẫu Bảo lãnh đấu thầu

  Mẫu Bảo lãnh đấu thầu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Bảo lãnh đấu thầu Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành

  Mẫu Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành Ban hành kèm theo Công văn số 438/BXD-XL ngày 17 tháng 03 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc Đăng ký văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài, nội dung như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân

  Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn dự thầu

  Mẫu Đơn dự thầu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn dự thầu Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bao gồm các nội dung và thông tin như đính kèm trên đây

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn