Bài viết về chủ đề "tư vấn luật xây dựng"

TƯ VẤN LUẬT XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn luật xây dựng
Cách tính chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP?

Cách tính chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP?

Câu hỏi tư vấn: Theo Nghị đinh 32/2015/NĐ-CP thì chi phí xây dưng không còn chi phí trực tiếp khác và chi phí lán trại. Vậy chi chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tính theo tỷ lệ phần trăm chi phí xây dựng lúc này có được tính thêm chi phí trực tiếp khác và chi phí lán trại vào hay không?

Chi tiết >>