Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến miễn phí
|

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến miễn phí

Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại - Luật Minh Gia tư vấn luật Doanh nghiệp và các vấn đề liên quan cho cá nhân, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Với đội ngũ luật sư, luật gia có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Doanh nghiệp thực hiện.

Chi tiết
Trình tự, Thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thế nào?
|

Trình tự, Thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thế nào?

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần cần phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Công ty. Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí