Bài viết về chủ đề "tư vấn luật doanh nghiệp"

TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn luật doanh nghiệp

Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp

Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến

Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại - Luật Minh Gia tư vấn luật Doanh nghiệp và các vấn đề liên quan cho cá nhân, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Với đội ngũ ...

Chi tiết >>

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh bao gồm nội dung thông tin về thương nhân, thông tin về văn phòng đại diện/chi nhánh đã đăng ký, ly do cấp lại và các nội dung ...

Chi tiết >>

Trình tự, Thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thế nào?

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần cần phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn nhưng không ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169