Bài viết về chủ đề "tư vấn chuyển giao công nghệ"

TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn chuyển giao công nghệ
Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ (tiếng Anh - tiếng Việt)

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ (tiếng Anh - tiếng Việt)

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ thể hiện qua ngôn ngữ tiếng anh - tiếng việt bao gồm nội dung về các bên trong hợp đồng, giá trị và nội dung công nghệ chuyển giao, thời gian thực hiện và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây.

Chi tiết >>