Muốn chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm làm thế nào?
|

Muốn chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm làm thế nào?

Hiện tại tôi có thửa đất Trồng lúa Diện tích 1200 mét vông, mã ký hiệu LUK, nay tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất này thành đất trồng cây lâu năm( để trồng cây Gỗ Sưa đỏ) có được không, Nếu chuyển đổi được thì kính nhờ luật sư hướng dẫn quy trình thủ tục chuyển đổi. và cơ quan nào thực hiện việc chuyển đổi này, Xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết
Liên hệ tư vấn