Bài viết về chủ đề "tự thiêu ở Hà Nội"

TỰ THIÊU Ở HÀ NỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tự thiêu ở Hà Nội
Xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động

Xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Anh trai tôi làm đội phó đội bảo vệ ở 1 công ty về xăng dầu. Anh tôi làm ở bến xuất của công ty, trong ca trực của a tôi có xảy ra sự việc tham ô tài sản (số tài sản bị tham ô có giá trị 170 triệu đồng và đã có 5 người bị công an bắt) nhưng anh tôi không liên quan và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chi tiết >>