Bài viết về chủ đề "tự nguyện không đóng"

TỰ NGUYỆN KHÔNG ĐÓNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tự nguyện không đóng
Thỏa thuận không tham gia bảo hiểm xã hội có vi phạm pháp luật lao động không?

Thỏa thuận không tham gia bảo hiểm xã hội có vi phạm pháp luật lao động không?

Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đối với đơn vị sự nghiệp. Đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động với: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: không. Hỏi điều khoản bảo hiểm của hợp đồng trên người sử dụng lao động nói trên có phù hợp Luật lao động không? và theo điều khoản nào?

Chi tiết >>