Tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2021 thế nào?
|

Tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2021 thế nào?

Chế độ thai sản là chế độ phát sinh khi lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi và đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định của pháp luật bảo hiểm. Chế độ thai sản không chỉ được áp dụng riêng đối với lao động nữ mà lao động nam cũng được xem xét giải quyết chế độ này. Vậy việc tự làm thủ tục hưởng chế độ có được không và quy định thế nào? Vấn đề này được Luật Minh Gia tư vấn chi tiết như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí