Bài viết về chủ đề "tự do tín ngưỡng "

TỰ DO TÍN NGƯỠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tự do tín ngưỡng

 • Xâm phạm cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng

  Xâm phạm cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.

  • 16/03/2016
  • Hoàng Thị Nhàn

  Tôi được nhân dân thỉnh mời và đã được chính quyền các cấp (từ cơ sở đến thành phố) chấp thuận theo đơn và được giáo hội bổ nhiệm trụ trì năm 2010. Khi về trụ trì, nhận thấy 2 cơ sở tín ngưỡng và cơ sở tôn giáo liền nhau, tôi đã họp và xin ý kiến chính quyền địa phương cùng với nhân dân để hợp nhất 2 cơ sở trên vào một quần thể tâm linh chung của địa phương

  Chi tiết
 • Tội xâm phạm quyền hội họp - quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

  Tội xâm phạm quyền hội họp - quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân là hành vi cấm đoán, cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp và pháp luật quy định hoặc có những hành vi xâm phạm đến những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo.

  Chi tiết