Bài viết về chủ đề "từ chối quyền sở hữu"

TỪ CHỐI QUYỀN SỞ HỮU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về từ chối quyền sở hữu
Từ chối sở hữu nhà và đất khi đang ở nước ngoài

Từ chối sở hữu nhà và đất khi đang ở nước ngoài

Câu hỏi tư vấn: Ba mẹ tôi đã mất từ lâu mà không để lại di chúc. Chúng tôi gồm 4 anh chị em đã có giấy hồng đồng sở hữu đất và nhà. Trong đó, người em tôi hiện ở nước ngoài, không về được. Em tôi muốn biết làm thế nào để có thể từ chối phần đồng sở hữu của em tôi trên phần đất và nhà đó? Cơ quan Việt Nam đóng tại nước sở tại sẽ yêu cầu em tôi làm gì để thực hiện thủ tục từ chối?

Chi tiết >>