Bài viết về chủ đề "từ chối quyền làm mje"

TỪ CHỐI QUYỀN LÀM MJE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về từ chối quyền làm mje
Từ chối quyền làm mẹ thì tôi phải cần những thủ tục giấy tờ gì?

Từ chối quyền làm mẹ thì tôi phải cần những thủ tục giấy tờ gì?

Nội dung đề nghị tư vấn: Câu chuyện thì rất dài nhưng tôi chỉ vắn tắt là nhờ . Khi được tư vấn tôi sẽ trình bày cụ thể sau. Đió là luật sư tư vấn cho tôi khi tôi từ chối quyền làm mẹ thì tôi phải cần những thủ tục giấy tờ gì? ôi xin chân thành cám ơn.

Chi tiết >>