Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế
|

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Sau khi người để lại di sản thừa kế chết sẽ phát sinh vấn đề liên quan đến phân chia di sản thừa kế của người theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Việc phân chia này đảm bảo xác định được những người được hưởng di sản và phần được phân chia của từng người.

Chi tiết
Người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế như thế nào?
|

Người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế như thế nào?

Người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền thừa kế hay không? Nếu không có điều kiện về Việt Nam thực hiện thủ tục thì giải quyết như thế nào? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề trình tự, thủ tục khai nhận di sản thừa kế qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế
|

Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Xin chào luật sư, nhờ luật sư tư vấn giúp trường hợp những người được hưởng thừa kế còn lại đã làm giấy từ chối nhận di sản thừa kế rồi thì có thể làm thủ tục sang tên di sản thừa kế cho mình được không? Nội dung như sau:

Chi tiết
Hỏi về trường hợp hưởng thừa kế theo pháp luật
|

Hỏi về trường hợp hưởng thừa kế theo pháp luật

Thưa luật sư, cho tôi hỏi: Ngôi nhà được ba mẹ xây lúc xưa, khi ba mẹ qua đời không để lại di chúc cho các anh em, ngôi nhà được người anh 2 đứng tên hộ khẩu. Vậy khi người anh 2 muốn bán ngôi nhà để chia cho các con của mình, các người anh em có quyền được hưởng 1 phần gia tài đó qua thừa kế theo pháp luật không?. Phần gia tài đó các người con của người anh 2 có được hưởng không? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn về thủ tục chia di sản thừa kế
|

Tư vấn về thủ tục chia di sản thừa kế

Ông bà nội cháu có 8 người con: 5 trai và 3 gái. Ông bà mất để lại 460m2 đất 2 lúa. Anh em trong gia đình bàn chia thửa đất này đều cho các con trai vì các con gái ở xa và cũng không lấy. Tuy nhiên, trong 5 người con trai thì: 1 người không có ruộng tại địa phương; 1 người thì đã mất còn thím và 1 đứa con gái. Để tránh mâu thuẫn trong gia đình thì mấy anh em muốn chia đều làm 5 phần. Do đó cháu muốn hỏi thủ tục như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí