Bài viết về chủ đề "từ chối khai báo"

TỪ CHỐI KHAI BÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về từ chối khai báo
Từ chối khai báo từ chối kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp tài liệu phạm tội gì?

Từ chối khai báo từ chối kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp tài liệu phạm tội gì?

Tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, từ chối cung cấp tài liệu là hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc khai báo, việc kết luận giám định hoặc việc cung cấp tài liệu cho cơ quan tư pháp mà không có lý do chính đáng

Chi tiết >>