Thủ tục sang tên đất cho con khi ba mất không để lại di chúc?
|

Thủ tục sang tên đất cho con khi ba mất không để lại di chúc?

Hiện nay, vấn đề thừa kế tài sản của người mất được pháp luật quy định khá rõ ràng và cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục thừa kế di sản giữa những đồng thừa kế gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí xảy ra tranh chấp với nhau. Do đó, để khắc phục và hạn chế các tranh chấp thì các đồng thừa kế cần nắm được các quy định pháp luật và cần thống nhất với nhau để việc phân chia di sản được nhất quán.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí