Không chốt sổ bhxh ở công ty cũ có được không?
|

Không chốt sổ bhxh ở công ty cũ có được không?

Luật sư cho hỏi việc không chốt sổ bảo hiểm xã hội ở công ty trước để tham gia bhxh công ty mới như sau: Em đóng bảo hiểm ở Công ty A từ tháng 05/2011 đến tháng 4/2014, công ty A nợ từ tháng 04/2013 đến thời điểm hiện tại. Công ty này đã bị Bảo hiểm quận kiện ra tòa và bị loại ngoại bảng (do bảo hiểm quận và ủy ban phường xuống xác minh tình hình của Công ty A nhưng Công ty không còn ở đây nữa).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí