Bài viết về chủ đề "truy thu phụ cấp"

TRUY THU PHỤ CẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về truy thu phụ cấp
Truy  thu phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện như thế nào?

Truy thu phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện như thế nào?

Hỏi: Hiện tại tôi là nhân viên thư viện và bị truy thu phụ cấp độc hại vì thư viện trường tiểu học của tôi chưa đạt chuẩn. Xin luật sư cho tôi hỏi thư viện chưa đạt thư viện chuẩn thì không được hưởng phụ cấp độc hại như vậy có đúng không? Truy thu từ năm 2011 đến 2015, bắt nộp tổng số tiền truy thu trong vòng 15 ngày như vậy có đúng không ạ? Kiêm nhiệm công tác thiết bị trường tiểu học hạng 2, chưa có phòng thí nghiệm thì có được hưởng độc hại không?

Chi tiết >>