Miễn giảm học phí quy định thế nào?
|

Miễn giảm học phí quy định thế nào?

Chào văn phòng, nhờ luật sư tư vấn trường hợp nhà trường truy thu học phí do đổi mô hình đào tạo từ niên chế sang tín chỉ, vấn đề miễn giảm tiền học phí như sau: Em hiện nay đang là sinh viên năm 2, ngành kế toán. Có thắc mắc muốn hỏi như sau: năm 1 (20xx-20xx) trường em thu học phí theo niên chế 6triệu7/năm (năm 2: 7triệu4, năm 3: 8triệu1, năm 4: 8triệu9), đến năm 2 (20xx-20xx) thì bắt đầu thu học phí theo hệ thống tín chỉ 210.000/chỉ và truy thu lại năm 1 (20xx-20xx)

Chi tiết
Tư vấn miễn phí