Hỏi về trường hợp hưởng bảo hiểm y tế tự nguyện khi khám trái tuyến
|

Hỏi về trường hợp hưởng bảo hiểm y tế tự nguyện khi khám trái tuyến

Cho em hỏi, em có mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở tỉnh Quảng Nam đã hơn 6 tháng kể từ lúc mang thai. Nhưng khi sinh em muốn sinh ở bệnh viện 600 giường Thành phố Đà Nẵng. Hộ khẩu thường trú của em ở Quảng Nam. Vậy khi sinh em có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không?. Và nếu có thì được hưởng bao nhiêu % không?.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí