Bài viết về chủ đề "trưởng ấp"

TRƯỞNG ẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trưởng ấp
Tư vấn về việc giấy mua đất viết tay theo Luật đất đai 1993?

Tư vấn về việc giấy mua đất viết tay theo Luật đất đai 1993?

Nội dung tư vấn: Thưa luật sư cho tôi hỏi, gia đình tôi có mua miếng đất ở rộng 10.5m, dài 10.5m vào ngày 6/11/1993 và làm giấy tay có chữ kí của trưởng ấp, công an ấp lúc bấy giờ. Nay có người thưa tôi sở hữu đất đai không hợp pháp, mà người đó không phải là chủ đất đã bán cho tôi.

Chi tiết >>