Bài viết về chủ đề "trước ngày 15/10/1993"

TRƯỚC NGÀY 15/10/1993 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trước ngày 15/10/1993
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993

Kính chào Công ty Luật Minh Gia, Tôi tên là Đ, người HT. Tôi có thắc mắc sau kính nhờ Luật Minh Gia hỗ trợ tư vấn. Ông bà nội của tôi (đã mất) có một thửa đất thổ cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và không vi phạm pháp luật đất đai. Thửa đất không có GCNQSDĐ nhưng trong sơ đồ địa chính của xã có lưu thửa đất là của ông nội tôi.

Chi tiết >>