Bài viết về chủ đề "trước năm 1977"

TRƯỚC NĂM 1977 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trước năm 1977
Chế độ tử tuất trường hợp người chết từng có cùng lúc hai vợ

Chế độ tử tuất trường hợp người chết từng có cùng lúc hai vợ

Cha tôi lấy mẹ tôi từ năm 1960 sinh được 3 con, trong quá trình chung sống với mẹ tôi, ông có quan hệ với người bà khác từ năm 1967 và sinh được 6 con, như vậy khi ông chết hai người vợ này có được hưởng chế độ tuất hàng tháng không? (Cha tôi hưởng chế độ hưu trí).

Chi tiết >>