Bài viết về chủ đề "trung tâm giáo dục thường xuyên"

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trung tâm giáo dục thường xuyên
Chế độ hưởng phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên

Chế độ hưởng phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên

Nội dung cần tư vấn: Hiện nay tôi đang công tác và giảng dạy hợp đồng tại một TTGD-TX huyện đóng BHXH được 11 năm đang hưởng lương 2.34.

Chi tiết >>