Bài viết về chủ đề "trung tâm đào tạo nghề"

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trung tâm đào tạo nghề
Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc - Nội dung bao gồm thông tin về bên dạy nghề (trung tâm dạy nghề), bên học nghề, nội dung thỏa thuận, chế độ học nghề và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>