Bài viết về chủ đề "trung tâm bán đấu giá tài sản "

TRUNG TÂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trung tâm bán đấu giá tài sản

 • Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

  Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

  • 23/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tài sản bán đấu giá là gì? Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá gồm những nội dung như thế nào? Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá của công ty Luật Minh Gia:

  Chi tiết
 • Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

  Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

  • 03/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyền sử dụng đất là tài sản có giá trị lớn và việc chuyển nhượng phải thực hiện theo quy định nghiêm ngặt . Do đó, đấu giá quyền sử dụng đất cũng được tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định thì mới được pháp luật công nhận. Vậy trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như nào, bạn hãy tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

  Chi tiết
 • Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

  Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định 17/2010/NĐ-CP quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức bán đấu giá tài sản và quản lý với bán đấu giá tài sản;

  Chi tiết