Bài viết về chủ đề "trung tâm bán đấu giá tài sản"

TRUNG TÂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trung tâm bán đấu giá tài sản
Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

Đấu giá quyền sử dụng đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định này. Phương thức trả giá lên là phương thức trả giá từ thấp lên cao cho đến khi có người trả giá cao nhất.

Chi tiết >>