Bài viết về chủ đề "trung tâm bán đấu giá tài sản"

TRUNG TÂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trung tâm bán đấu giá tài sản

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

Quyền sử dụng đất là tài sản có giá trị lớn và việc chuyển nhượng phải thực hiện theo quy định nghiêm ngặt . Do đó, đấu giá quyền sử dụng đất cũng được tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định thì ...

Chi tiết >>

Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Nghị định 17/2010/NĐ-CP quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức bán đấu giá tài sản và quản lý với bán đấu giá tài sản;

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169