Bài viết về chủ đề "trưng dụng đất đai"

TRƯNG DỤNG ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trưng dụng đất đai
Trình tự thủ tục trưng dụng đất đai quy định thế nào?

Trình tự thủ tục trưng dụng đất đai quy định thế nào?

Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục trưng dụng đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>