Bài viết về chủ đề "trưng dụng đất"

TRƯNG DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trưng dụng đất
Trình tự - thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật

Trình tự - thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật

Trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Trưng dụng đất theo quy định luật đất đai 2013

Trưng dụng đất theo quy định luật đất đai 2013

Trưng dụng đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>