Bài viết về chủ đề "trực hệ"

TRỰC HỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trực hệ
Trường hợp tư vấn về kết hôn trong phạm vi ba đời

Trường hợp tư vấn về kết hôn trong phạm vi ba đời

Tôi và chồng đã lấy nhau được mấy năm nhưng chúng tôi vẫn chưa được đăng ký kết hôn. Nguyên nhân là: ông nội tôi và bà ngoại chồng là chị em ruột thịt nên khi chúng tôi đi đăng ký thi bộ tư pháp nói chung tôi không được kết hôn do cận huyết thống.

Chi tiết >>