Bài viết về chủ đề "truất thừa kế"

TRUẤT THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về truất thừa kế
Quy định về người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Quy định về người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Luật sư tư vấn về trường hợp di chúc không cho người con được hưởng thừa kế nhưng vẫn được hưởng thừa kế có đúng không, cụ thể như sau: Thưa luật sư! Em muốn hỏi cha mẹ em đã ly hôn, tài sản chia làm hai. Vậy phần tài sản của ba em có thể để di chúc cho người khác như ông bà, anh chị em.... bên nội được không, con cái không có tên trong di chúc có được hưởng tài sản không? Nhờ luật sư tư vấn về vấn đề này. Chân thành cảm ơn.

Chi tiết >>