Bài viết về chủ đề "truất quyền hưởng di sản"

TRUẤT QUYỀN HƯỞNG DI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về truất quyền hưởng di sản
Chồng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ có được yêu cầu truất quyền hưởng di sản

Chồng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ có được yêu cầu truất quyền hưởng di sản

Luật sư tư vấn về trường hợp chồng là người thừa kế theo pháp luật không thực hiện nghĩa vụ trả nợ có được yêu cầu truất quyền hưởng di sản. Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Bố viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai thì mẹ có được hưởng không?

Bố viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai thì mẹ có được hưởng không?

Luật sư tư vấn về trường hợp bố viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai thì mẹ có được hưởng theo pháp luật không? Nội dung cụ thể như sau: Chào luật sư cho tôi hỏi. Nhà tôi có 2 anh em. bố đã mất còn mẹ. trước khi mất bố tôi đã viết lại di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh tôi gồm 1 căn nhà trên 1 lô đất với điều kiện anh tôi chỉ đươc phép chiếm hữu và sử dụng tài sản này không được quyền định đoạt.

Chi tiết >>