Bài viết về chủ đề "trừ tỷ lệ phần trăm"

TRỪ TỶ LỆ PHẦN TRĂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trừ tỷ lệ phần trăm
Hỏi về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi có tháng lẻ bị trừ tỷ lệ phần trăm như thế nào

Hỏi về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi có tháng lẻ bị trừ tỷ lệ phần trăm như thế nào

Chào Luật sư.Tôi sinh 8/1956. Năm 1974 đi bộ đội và đến 6/2000 thì chuyển ngành sang Công ty Nhà nước với cấp bậc thiếu tá. (60 tháng cuối trước khi chuyển ngành: 20 tháng cấp đại úy, 40 tháng là thiếu tá). Khi chuyển ngành tôi được xếp lương: hệ số 3,23. Đến tháng 1/2001, cty này cổ phần hóa và đóng bảo hiểm theo mức 4 100 000 đ. Từ 2009 đến nay đóng mưc 7 600 000 đ.

Chi tiết >>