Bài viết về chủ đề "trừ lương hàng tháng "

TRỪ LƯƠNG HÀNG THÁNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trừ lương hàng tháng

 • Bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động

  Bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động.

  • 15/09/2020
  • Minh Anh

  Quan hệ lao động là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động được pháp luật quy định như thế nào? Trường hợp người lao động có hành vi gây thiệt hại đến tài sản của người sử dụng lao động thì người đó có phải bồi thường thiệt hại không?

  Chi tiết