Công ty cho một bộ phận NLĐ nghỉ việc thì giải quyết như thế nào?
|

Công ty cho một bộ phận NLĐ nghỉ việc thì giải quyết như thế nào?

Xin chào Công ty Luật Minh Gia. Mình xin nhờ hỗ trợ tư vấn trường hợp cụ thể như sau: Công ty được thành lập năm 2015 và đến tháng 12/2017 có thành lập bộ phận R&T. Trong khoảng thời gian hoạt động này vì tính chất công việc và bị quản lý bởi Công ty đối tác ( công ty mình là T.P nên cả team đã bị thông báo sẽ giải thể vào ngày 29/5/2018.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí