Bài viết về chủ đề "trừ 2%"

TRỪ 2% - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trừ 2%
Nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2015 hay năm 2016 sẽ bị trừ lương nhều hơn?

Nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2015 hay năm 2016 sẽ bị trừ lương nhều hơn?

Bố tôi sinh ngày 27/11/1965 (là nam). Tính đến tháng 9/2015 tôi đã đóng BHXH được 31 năm. Tôi có ý định xin nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2016 nhưng theo Luật BHXH năm 2014 thì khi nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% trên 1 năm về hưu trước tuổi thay vì 1% như trước đây. Tôi bị suy giảm khả năng lao động 61%. Vậy tôi nghỉ hưu vào năm nào thì bị trừ nhiều hơn?

Chi tiết >>