Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp
|

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp

E tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp tại cty cũ là 3 năm 9 tháng. Em xin nghỉ tại cty này. Sau 2 tháng e tìm được việc làm nhưng không k phù hợp nên e chấm dứt lam việc tại cty mới. Hiện tại e chưa có việc làm,vậy e có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất ngiệp?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí