Bài viết về chủ đề "trồng rừng "

TRỒNG RỪNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trồng rừng

 • Trách nhiệm vật chất và bồi thường thiệt hại

  Trách nhiệm vật chất và bồi thường thiệt hại.

  • 19/01/2018
  • Nguyễn Thị Hoài Thơ

  Năm 2011, bên B có ký hợp đồng ký hợp đồng trồng & chăm sóc rừng với bên A với diện tích là 30.9 ha. Bên A đã ứng cho bên B là 193.211.200 đồng để thực hiện các công đoạn trồng và chăm sóc rừng. Bên B đã cố gắng khắc phục bằng nhiều biện pháp như: tổ chức ngăn chặn, trồng lại, rải hạt, ... nhưng vẫn bị phá và có thông báo cho bên A mà bên A không xử lý.

  Chi tiết
 • Đăng ký kinh doanh trồng rừng và chăm sóc rừng

  Đăng ký kinh doanh trồng rừng và chăm sóc rừng.

  • 25/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Ngành nghề kinh doanh trồng rừng và chăm sóc rừng được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

  Chi tiết