Bài viết về chủ đề "trồng cây lâu năm"

TRỒNG CÂY LÂU NĂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trồng cây lâu năm
Tư vấn về chuyển đổi đất rừng sang đất trồng cây lâu năm

Tư vấn về chuyển đổi đất rừng sang đất trồng cây lâu năm

Gia đình tôi được nhà nước giao cho 5 ha rừng phòng hộ có cấp sổ đỏ sau nhà tôi. Nay gia đình tôi muốn quy hoạch phát rừng chuyển sang trồng cây lấy gỗ lâu năm trong diện tích trên. Vậy xin hỏi có được phát rừng trồng cây không? Nếu được, xin hỏi cần phải làm những thủ tục pháp lý nào và cơ quan nào giải quyết? Nếu gia đình tôi chưa làm thủ tục mà đã phát rừng trồng cây có vi pham pháp luật không? Xin trân thành cảm ơn!

Chi tiết >>

Tư vấn đăng ký ngành nghề kinh doanh trồng cây lâu năm

Tư vấn đăng ký ngành nghề kinh doanh trồng cây lâu năm

Công ty Luật Minh Gia tư vấn hướng dẫn cá nhân, tổ chức đăng ký ngành nghề kinh doanh trồng cây lâu năm như sau:

Chi tiết >>

Quy định về chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm

Quy định về chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm

Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>