Bài viết về chủ đề "trốn tránh trả tiền mua xe"

TRỐN TRÁNH TRẢ TIỀN MUA XE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trốn tránh trả tiền mua xe
Tư vấn về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi đứng tên mua hộ xe

Tư vấn về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi đứng tên mua hộ xe

Cho tôi hỏi trong trường hợp này bây giờ tôi nên xử sự như thế nào, tôi có thể tố thầy đó tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản người khác hay không? Nếu có thì các bước tôi phải thực hiên là như thế nào?

Chi tiết >>