Bài viết về chủ đề "trốn tránh nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội"

TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trốn tránh nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội
Công ty ký liên tiếp 3 hợp đồng dưới 3 tháng có được không?

Công ty ký liên tiếp 3 hợp đồng dưới 3 tháng có được không?

Công ty X ký hợp đồng lao động thời hạn 6 tháng đối với chị B để tạm thời đảm nhiệm công việc của chị H trong thời gian chị H nghỉ thai sản. Nhằm mục đích trốn trách nghĩa vụ tham gia BHXH nên công ty và chị B có thỏa thuận với nhau là hai bên sẽ ký kết liên tiếp 3 hợp đồng: hợp đồng thứ nhất có thời hạn 2,5 tháng; hợp đồng thứ hai có thời hạn 2,5 tháng và hợp đồng thứ ba có thời hạn 2 tháng. Việc công ty làm có đúng không?

Chi tiết >>