Bài viết về chủ đề "trốn khỏi nơi giam"

TRỐN KHỎI NƠI GIAM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trốn khỏi nơi giam

Tội đánh tháo người bị giam giữ-người đang bị dẫn giải-người đang bị xét xử

Tội đánh tháo người bị giam, giữ, người đang bị dẫn giải, người đang bị xét xử là hành vi giải thoát cho người đang bị giam, dẫn giải hoặc đang bị xét xử khỏi nơi giam, giữ, nơi xét xử hoặc khỏi sự ...

Chi tiết >>

Tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử

Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử là hành vi bỏ trốn của người đang bị giam, giữ, đang bị dẫn giải hoặc đang bị xét xử

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169