Tư vấn về trường hợp người lao động không muốn đóng bảo hiểm xã hội.
|

Tư vấn về trường hợp người lao động không muốn đóng bảo hiểm xã hội.

Tham gia Bảo hiểm xã hội là quyền đồng thời là nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Vậy, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiêm y tế có bắt buộc hay không? Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận việc không đóng bảo hiểm xã hội được hay không? Nếu bạn cũng có thắc mắc về những vấn đề trên, hãy liên hệ với Luật Minh Gia để được giải đáp.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí