Bài viết về chủ đề "trổ cửa sổ"

TRỔ CỬA SỔ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trổ cửa sổ
Điều kiện trổ cửa sổ giữa các nhà gần nhau

Điều kiện trổ cửa sổ giữa các nhà gần nhau

Năm 2014, gia đình tôi xây dựng căn nhà 03 tầng trên phần đất do tôi đứng tên chủ sở hữu (làm hết phần đất của mình). Sát lưng nhà tôi là 01 ngõ đi chung của 02 gia đình (rộng khoảng 2m). Tiếp theo là 01 bức tường xây, 01 sân vườn rộng khoảng 4-5m thì đến tường nhà phía sau. Khi làm nhà, tôi đã sang xin phép 02 nhà phía sau được phép từ tầng 2 đến tầng 3 mỗi tầng 01 cửa chớp lật và đã được đồng ý (hiện 01 gia đình công nhận điều này).

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn tranh chấp về quyền trổ cửa ra vào - cửa sổ

Luật sư tư vấn tranh chấp về quyền trổ cửa ra vào - cửa sổ

Kính gửi luật sư, tôi muốn hỏi về tranh chấp trổ cửa như sau: Tôi là chủ nhà 90/B hiện nhà chúng tôi đang bị nhà 90/A thưa kiện về vấn đề tấm đan ở cửa sổ 3. Hiện trạng hiện tại cửa sổ 3 có 1 tấm đan che mưa nắng, do đã cũ và bị nứt nhà tôi có xây lại tấm đan mới thì bị thưa kiện do tấm đan quá gần cửa ra vô và làm nước mưa chảy vào nhà 90/A

Chi tiết >>