Bài viết về chủ đề "trổ cửa chính"

TRỔ CỬA CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trổ cửa chính
Luật sư tư vấn tranh chấp về quyền trổ cửa ra vào - cửa sổ

Luật sư tư vấn tranh chấp về quyền trổ cửa ra vào - cửa sổ

Kính gửi luật sư, tôi muốn hỏi về tranh chấp trổ cửa như sau: Tôi là chủ nhà 90/42B hiện nhà chúng tôi đang bị nhà 90/42A thưa kiện về vấn đề tấm đan ở cửa sổ 3.

Chi tiết >>